Wij verbeteren de sociale vaardigheden van onze deelnemers, en betrekken deze meer bij de maatschappij. Wij helpen de deelnemer verder.

Voor de doelgroep van Plan van Aanpak Maatschappelijke Opvang Rotterdam kan de afstand tot regulier werk te groot zijn. Het Werkzoekbureau biedt hier, met de laatste treden van de participatieladder, uitkomst. Samen kijken wij met de deelnemer naar zijn mogelijkheden; wat kan ik? Wij verbreden de blik.

Via diverse trainingen worden de sociale vaardigheden van de deelnemer verbeterd, en wordt deze meer bij de maatschappij betrokken. Zo worden regelmatig de kranten besproken en wordt er aan de hand van videomateriaal gediscussieerd over actuele onderwerpen. Ook aan sollicitatietechnieken wordt aandacht besteed. Via stages krijgt de deelnemer inzicht in de verschillende aspecten van de werkvloer; aan het werk zijn en het omgaan met collega’s.

Bij het Werkzoekbureau leggen wij eer in een goed begeleide uitstroom van de deelnemer. Hierbij worden zij, die hier aan toe zijn, individueel voorbereid op hun volgende stap. Naast de coaching van onze deelnemers in Rotterdam organiseren wij twee keer per jaar een trainingsweek op onze locatie in het zuidwesten van Frankrijk. Tijdens deze week krijgen deelnemers inzicht in hun eigen functioneren en de keuzes die zij in de nabije toekomst moeten maken.

In zes maanden tijd helpen wij de deelnemer verder. Werk, taal en activering worden onder de loep genomen. Wij geven de aanzet tot een leerproces dat zich, ook na uitstroom, kan voortzetten.