In 2005 zette En Route in samenwerking met Xplore een project op voor jongeren om hen kennis te laten maken met ontwikkelingswerk in Nepal.

Drie jaar waren wij actief in Nepal. In totaal gingen zo'n 60 jongeren op ontdekkingsreis.

Belangrijke taak in het project was het informeren van zo'n 10.000 Nederlandse jongeren via het zogeheten draagvlakversterkend programma. Door onze projecten is in Nepal veel verbeterd aan de leefomstandigheden van jongeren. Er zijn twaalf schooltjes gerealiseerd, een project voor zwerfkinderen is voorzien van een nieuwe waterinstallatie en er is een sportuitrusting aangeschaft voor een internaat.

Tevens is een financiële bijdrage gedaan van € 7.500,- voor de bouw van een internaat voor kinderen in de provincie Pokhara en is een werkproject voor straatkinderen van Pokhara financieel mogelijk gemaakt.