Leven en werken met de Cambodjanen. Zestig jongeren ervaren ontwikkelingswerk...

Het Cambodjaproject is opgezet door En Route met het doel jongeren door middel van ontwikkelingswerk in contact te laten komen met het land, de cultuur en de bevolking van Cambodja. Aan het project doen groepjes jongeren mee, die elk een maand naar Cambodja gaan om de bevolking te helpen.

In de afgelopen twee jaar hebben in het totaal ongeveer zestig jongeren een maand lang in een huis op palen gewoond. Ze leefden onder eenvoudige omstandigheden en deden vrijwilligerswerk in het dorp Anlong Khong. Met sociale kredieten en de enthousiaste inzet van de gemotiveerde jongeren, is er hard gewerkt aan het bevorderen van het welzijn van het dorp. Het project is onderverdeeld in kleinschalige projecten, zoals werkgelegenheid creëren, sociale omstandigheden bevorderen en hygiënische voorzieningen verbeteren. Er is een vuilophaaldienst ingesteld en er zijn prullenbakken gemaakt met de lokale bevolking. In het dorp was veel wateroverlast. Regenwater bleef staan onder en soms zelfs in de huizen. Dit probleem is aangepakt door greppels uit te diepen, buizen te verleggen en een waterreservoir te graven waar het regenwater zich kan verzamelen. Vervolgens is een vuilwaterpomp geschonken waarmee het water achter de dijk kan worden gepompt. Jongeren proefden de Cambodjaanse cultuur tijdens een bezoek aan de beroemde tempels van Angkor Wat en verdiepten zich in de recente gewelddadige geschiedenis van Cambodja met een bezoek aan de Killing Fields en het Tuol Sleng Museum. Beiden staan symbool voor het schrikbewind van de Rode Khmer. Ter afsluiting gaven de jongeren een afscheidsfeest voor alle dorpsbewoners waar ze nog een keer het belang van een goede hygiëne duidelijk maakten. Het effect van al deze inspanningen bleek na het vertrek van de laatste groep van 2009. Door het voortzetten van de werkzaamheden aan de afwatering, bevrijdden de dorpsbewoners het dorp van de wateroverlast.