Na het succesvol afronden van een traject bij reactiveringsprojecten van NAS En Route krijgen deelnemers te kans deze opwaardse lijn voort te zetten.

Op 1 maart 2013 start ons nieuwe project “Nazorg & Kansen Creëren”. Een speciaal project, bestemd voor deelnemers van onze reactiveringsprojecten Kookclub Catering en Lunchroom Oproer. NAS En Route wilt hen de mogelijkheid bieden om, met ondersteuning van onze medewerkers (bijgestaan door enkele vrijwilligers), een vervolg te creëren voor de periode die aanbreekt na een succesvolle afronding van een van de genoemde projecten.

Na afronding van een traject bij NAS En Route blijft er wekelijks contact met de deelnemer, een nazorgperiode die een heel jaar zal door lopen. Deze ondersteuning bestaat naast het aanbieden van (vrijwilligers)werk, tevens uit het opstarten van een sociaal netwerk, financieel beheer en het starten van korte cursussen om leer- en werkdoelen te realiseren. Met dit project beoogt NAS En Route te voorkomen dat deelnemers na intensieve deelname aan onze projecten weer terugvallen in oud gedrag.

“Nazorg & Kansen Creëren” is mogelijk gemaakt dankzij de financiële steun van diverse fondsen o.a. de Lezersactie van NRC Handelsblad en het SKAN Fonds. www.skanfonds.nl

Op 1 maart 2013 start ons nieuwe project “Nazorg & Kansen Creëren”. Een speciaal project, bestemd voor deelnemers van onze reactiveringsprojecten Kookclub Catering en Lunchroom Oproer. NAS En Route wilt hen de mogelijkheid bieden om, met ondersteuning van onze medewerkers (bijgestaan door enkele vrijwilligers), een vervolg te creëren voor de periode die aanbreekt na een succesvolle afronding van een van de genoemde projecten.

Na afronding van een traject bij NAS En Route blijft er wekelijks contact met de deelnemer, een nazorgperiode die een heel jaar zal door lopen. Deze ondersteuning bestaat naast het aanbieden van (vrijwilligers)werk, tevens uit het opstarten van een sociaal netwerk, financieel beheer en het starten van korte cursussen om leer- en werkdoelen te realiseren. Met dit project beoogt NAS En Route te voorkomen dat deelnemers na intensieve deelname aan onze projecten weer terugvallen in oud gedrag.

“Nazorg & Kansen Creëren” is mogelijk gemaakt dankzij de financiële steun van diverse fondsen o.a. de Lezersactie van NRC Handelsblad en het SKAN Fonds. www.skanfonds.nl