Hulpverleners, beleidsmakers uit jongerenzorg en politici gingen in discussie op onze conferentie over problematiek in de jeugdhulpverlening.

Na dagen van voorbereidingen en slapeloze nachten van de organisatoren was het dan eindelijk zo ver: maandag 17 mei brak aan. Het begon al goed, er werd mooi weer voorspeld en dit was van groot belang voor de actie die tijdens het middagprogramma zou plaatsvinden op het plein van LCC Delfshaven.

Het ochtendprogramma
Voor de discussie over de problematiek in de Nederlandse jeugdhulpverlening kwamen 's ochtends acht genodigden bijeen. Paul Daeter (Voorzitter van het Stichting En Route bestuur) was gevraagd om de discussie te leiden. Johan Hovelynck (Professor Departement Sociaal Agogisch Werk aan KU Leuven), Nadya van Putten (No. 19, GroenLinks), Mariette Dirkzwager (Eigen Kracht Conferentie), Rick de Jue (Behandelcoördinator Horizon Jeugdzorg), Jan Lems (Regiomanager Vitree Almere en raadslid D66 Almere), Linda Hansum (Leger des Heils) en Peter Franken (Directeur Stichting En Route) namen plaats op de overige zeven plaatsen rond de discussietafel.

"De rol van hulpverleners moet activerend en ondersteunend zijn, in plaats van dat zij de regie uit handen nemen"

Drie uur lang werd gesproken over de vijf stellingen van de dag:

  1. Voor gemarginaliseerde jongeren zijn outdoortochten een onmisbare time-out
  2. Na een outdoortocht moet er een reflectiemoment voor zowel de jongere als de opvoeder
  3. Een gemarginaliseerde jongere kan zijn eigen leerweg bepalen
  4. Er is onvoldoende expertise in de Nederlandse hulpverlening om hulp te bieden aan jongeren tussen de 18 en 24 jaar
  5. De hulpverlener moet verantwoording afleggen aan de kritische buitenwacht (politiek en maatschappij) over werkwijze en resultaat

Wilt u meer lezen over wat er besproken is tijdens het ochtendprogramma? Download hier de PowerPoint-presentatie als PDF. Of download binnenkort het uitgebreide verslag dat we richten aan de Tweede Kamer.

Het middag- en avondprogramma
Nadat deelnemers van de discussietafel en medewerkers van Stichting En Route hadden geluncht met heerlijk belegde broodjes, bereid en bezorgd door deelnemers van ons dagactiveringsproject Lunchroom Oproer!, stroomden de genodigden van de werkvloer, de hulpverleners, binnen.
Linda Mulder, pedagoge, gaf een presentatie van haar onderzoek naar de effectiviteit van de door Stichting En Route georganiseerde outdoor tochten. De onderzoeksvraag die zij heeft gesteld is "Wat zijn de ervaringen, van adolescenten, minimaal 1 jaar na de door Stichting En Route aangeboden outdoorkampen?".
Mulder's presentatie werd gevolgd door een presentatie van Johan Hovelynck, Professor Departement Sociaal Agogisch Werk aan KU Leuven. Hij vertelde ons over het kiezen van verschillende leerpaden, "Daag jezelf uit door wegen te kiezen die niet vooraf voor je zijn uitgestippeld". Na zijn uitvoerige presentatie werd er met veel lof gesproken over de manier waarop Hovelynck de zaal bleef interesseren met nieuwe invalshoeken. Eén conclusie die wij uit zijn verhaal kunnen trekken is onder andere dat het er niet om gaat hoe snel je een einddoel haalt, maar juist om de ervaringen die je tijdens jouw leerweg opdoet.
Tijdens het vervolgprogramma deden alle genodigden mee aan samenwerkingsspellen op het plein. Bureau En Route gaf geïnteresseerden meer informatie over onze projecten en vakantiekampen. Om 18.00 was het tijd voor het diner, bereid en bezorgd door deelnemers van ons activeringsproject Kookclub-Catering.
Wij kijken terug op een succesvolle dag. Er is gezocht naar antwoorden op de gestelde probleemstellingen, interessante visies zijn gedeeld en er zijn onderling nieuwe werkcontacten gelegd.

Heeft u vragen over de Wie heeft de regie? conferentie of wilt u Linda Mulder's onderzoek opvragen? Neem dan contact met ons op via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. of bel tijdens kantooruren naar 010-4773570.