Wij nemen mensen uit de doelgroep van Plan van Aanpak Maatschappelijke Opvang Rotterdam mee op pad. Een dag met onze bus is altijd een actieve dag.

In onze bus nemen wij mensen uit de doelgroep van Plan van Aanpak Maatschappelijke Opvang Rotterdam mee op pad. Bij de Zo-Bus, die de stad op zondag verlaat, ligt de drempel lager. Daar ligt de focus op recreatie en het actief zijn in de buitenlucht, even weg van de stad en de straat.

De bus is een verbouwde touringcar met een zithoek, keukenvoorziening en zeventien zitplaatsen.

Een dag met onze bus is altijd een actieve dag. De dag begint met het opstappen en een kopje koffie. Samen met de deelnemers worden doelen gesteld, wat wilt de deelnemer behalen? Aan het eind van de dag krijgen de deelnemers de kans te reflecteren op de activiteiten van die dag. Als er behoefte is kan men op elkaars ervaringen reageren.

Met de ondernomen activiteiten wordt de blik van de deelnemer verruimt en het sociale netwerk verbreed. Een dag met de bus laat de deelnemer verder zien dan ooit.